Am observat că regiunea dvs. nu este Română. CLICK AICI pentru a merge pe EN site. Continuați pe acest site prin închiderea acestui banner.

Produse
Roșii
Legume
Mâncăruri gata preparate
Ecologic
Pentru profesioniști

CE FEL DE MÂNCARE TE FACE CEL MAI FERICIT?

Dacă dragostea trece prin stomac, fericirea pornește de la papilele gustative. Ce fel de mâncare te face cel mai fericit?

Spune-ne în comentarii și câștigi un coș de produse Cirio, pentru momente fericite petrecute în familie.

Vom extrage 5 câștigători joi, 31 martie. Mult succes!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CIRIO

„Ce mâncare te face fericit?”

din perioada 30 martie – 1 aprilie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1.  Campania promoțională CIRIO „Ce mâncare te face fericit? ” (denumită în continuare “Campania”) este organizată și desfășurată de NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL, persoană juridică de drept român, cu sediul social în București, str. Calea Vitan Nr.240A, judetul București, având Cod unic de înregistrare RO6636202, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/25507/1994, cu contul bancar RO43RNCB0071011426690001, deschis la Banca BCR, Sucursala Plevnei, România, București, reprezentată de dl. MOLDOVEANU Ciprian George, în calitate de Director General.
  1.  Campania se va desfășura prin intermediul OPTIMUS PERFORMANCE MARKETING S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în Mun. București, Str. Nicolae Caranfil, nr. 71-73, Sector 1, având Cod unic de înregistrare RO33031470, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4310/2014, cu contul bancar RO22BTRLRONCRT0387322201, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Bucuresti - Victoriei, reprezentată de dl. Ciprian SUSANU, în calitate de Administrator, în calitate de “Beneficiar” (denumita in continuare „Agentia”/”Imputernicitul Organizatorului”).

1.3. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.4. Regulamentul Oficial este intocmit și va fi făcut public conform legislatiei aplicabile în România, pe website-ul http://www.cirio1856.ro/ și în Bio CIRIO pe canalul de Instagram. De asemenea, Regulamentul poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective pe pagina de Instagram a Campaniei: https://www.instagram.com/cirioromania/ .

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numite vor fi numite in continuare impreuna “societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala. 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, pe paginile de Facebook (https://www.facebook.com/cirioromania) și de Instagram Cirio (https://www.instagram.com/cirioromania/ ), in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 30.03.2022 – 1.04.2022, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elementele Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania.

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: 

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului.

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei.

c) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi.

d) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

5.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs:

- participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;

- să dea follow contului @cirioromania pe Instagram

- să comenteze la postarea de concurs de pe contul de Instagram @cirioromania sau la cea de pe pagina de Facebook Cirio România.

Mecanismul de campanie este următorul:

  • Un utilizator trebuie să dea follow contului @cirioromania pe Instagram.
  • Un utilizator trebuie să scrie un comentariu la postarea de concurs de pe contul de Instagram @cirioromania sau la cea de pe pagina de Facebook Cirio România, conform cerintelor și poate câștiga un cos de produse Cirio.
  • Orice persoană care a înscris minimum un comentariu pe toată perioada campaniei este înscrisă automat în tombola pentru premiu, insa poate castiga doar un premiu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1. Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

Tip premiuNr PremiiValoare premiu brutaTotal valoare premii bruta
5 coșuri  Pasta de rosii Verace Cirio 700g112.5062.5
Pulpa de rosii Cirio 400g15.9229.6
Rosii decojite Cirio 400g16.9234.6
Rosii pasate Cirio 500g16.4232.1
Sos de rosii basilico Cirio 390g16.0030

6.2. Valoarea totală estimată a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 189 lei, TVA inclus. 

Procedura de acordare a premiilor Campaniei:

6.3. În data de 2.04.2022 vor fi extrași, din totalul tuturor celor înscriși pe ambele platforme, cei 5 câștigători prin random.org și anunțați pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/cirioromania/ și Facebook https://www.facebook.com/cirioromania.

6.4. Câștigătorul ales la punctul 6.1. va fi contactat ulterior pentru a oferi datele de identificare pentru acordarea premiului (nume, prenume, adresa livrare premiu si numar de telefon). Dacă acesta nu răspunde în interval de 24 de ore de la contactarea lor, acordarea premiului va fi revocată.

6.5. Premiile acordate la finalul celor 30 zile de campanie constau in cele specificate la punctul 6.1.

6.6. La tragerea la sorți pentru premii participă toți utilizatorii care au înscris minim un comentariu valid pe Instagram sau Facebook la postarea corespunzatoare de concurs.

6.7. Tragerea la sorți va fi filmată, iar datele participanților vor fi anonimizate conform reglementărilor GDPR.

6.8. Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

7.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.instagram.ro sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia. Datele personale colectate in cadrul prezentei Campanii vor fi arhivate pentru o perioada de 6 luni.

7.2. Organizatorul Campaniei:

a) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului.

b) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii. 

7.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.

b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial. 

7.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului. 

7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

7.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia. 

7.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti. 

7.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale. 

7.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7.10. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

7.11. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii la numarul de infoline 021.589.1717, tarif standard per minut, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga Perioada a Campaniei.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pe durata prezentului Concurs până la înmânarea premiilor câștigătorilor, în baza prezentului Regulament.

9.2. Datele colectate şi prelucrate în cadrul Concursului vor fi: nume şi prenumele câștigătorului, adresa de livrare a premiului, numărul de telefon.

9.3. Organizatorul se obligă să respecte Regulamentul GDPR. Organizatorul și împuterniciții acestuia se angajează să pastreze confidențialitatea și să asigure securitatea datelor personale ale Participanților la prezentul Concurs.

9.4. Datele cu caracter personal ale Participanților se vor prelucra pe perioada desfășurării Concursului în scopul desfășurării acestuia și desemnării câștigătorilor și ulterior pe perioada îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului. După expirarea perioadei indicate, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi șterse permanent.

9.5. Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu privire la colectarea, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către

DataProtection@nordicgroup.ro

9.6. La cererea expresa a oricărui Participant, Organizatorul va asigura acestuia, dreptul de acces la date, la informare, dreptul la rectificarea datelor sau dreptul la o limitare a prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a obține o copie după date.

9.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor este necesară pentru a îndeplini scopurile descrise in prezentul Regulament. În cazul în care un participant isi exercita dreptul de stergere a datelor sau cel de limitare a prelucrarii datelor atunci, aceasta va însemna că nu va avea posibilitatea de a participa la Concurs.

9.8. Organizatorul va folosi datele personale doar pentru desfasurarea prezentului Concurs. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie divulgate către terţi cu excepţia operatorului de marketing direct al Organizatorului si furnizorului de servicii de curierat.

9.9. La cererea scrisă a castigatorilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă:

  • Să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • Să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele prelucrate, conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu privire la colectarea, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal;
  • Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
  • Organizatorul se obligă ca la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, să aducă acestora la cunoştinţă drepturile conform Regulamentuuil (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu privire la colectarea, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

9.9.1. Prin înscrierea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii vor semna o Declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

10.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.cirio1856.ro.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului mktg@nordicimpex.ro.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


12.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:


a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala.


b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor.


c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace.


d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

12.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ. 

SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

13.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

13.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei www.cirio1856.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 


13.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator,

NORDIC IMPORT EXPORT CO

© 2022 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits